Logga in

För att kunna logga in på Allaverksamheter.se måste du ha ett användarkonto.
Skapa konto här för att ta del av kreditupplysningar och annan information.

Har du glömt ditt lösenord? Skicka mitt lösenord igen.

Läs användarvillkoren för tjänsten.

Skicka mina inloggningsuppgifter

Ange din registrerade e-postadress

E-postadress

Skapa konto

Ange ett namn, verksamhet, bransch eller nummer
Du kan kombinera gata, gatunummer, stad och område

Rating - Visa att du är en trovärdig samarbetspartner

Allaverksamheter.se genomför en ekonomisk bedömning som baseras på företagets finansiella rapporter. Bedömningen består av tre olika delar där varje del tar hänsyn till olika nyckeltal som sen jämförs med företagets utveckling och den bransch som företaget är verksamt inom. SNI-koderna anger vilken bransch som är aktuell för bedömningen och nyckeltalen jämförs sen med ett medianvärde. Den samlade bedömningen av dessa tre delar utgör sen underlaget för själva ratingen. Den niogradiga skalan sträcker sig från högsta rating, A+, till det lägsta som är C-.

Beställ ditt diplom redan idag

Ditt diplom från Allaverksamheter.se stärker företagets varumärke genom att påvisa att ni har en ekonomisk stabilitet och att ni är ett företag som det är tryggt att samarbeta med. Placera ditt diplom där det syns, till exempel i entrén eller i mötesrummet, så att dina besökare ser att de har att göra med en långsiktigt livskraftig affärspartner. Ditt diplom levereras naturligtvis i en stilig ram, redo att hängas upp.
» Beställ ditt diplom här

Visa ditt sigill på webben

Med ett sigill från Allaverksamheter.se som ni enkelt lägger upp på er hemsida visar ni, för så väl kunder som samarbetspartners, att ni är ett ekonomiskt stabilt företag.
» Beställ ditt sigill för webb här

Visa ditt sigill i tryck

Använd ditt sigill från Allaverksamheters.se i allt tryckt marknadsförings- och informationsmaterial för att visa kunder och samarbetspartners att ni är ett ekonomiskt stabilt företag. Vi rekommenderar att du placerar ditt sigill på exempelvis din årsredovisning, dina broschyrer, brev och på fakturor.
» Beställ ditt sigill för trycksaker här

Rating-systemet

Poäng 11-15

Ratingen som utdelas blir, beroende på poängen, antingen A+, A eller A-.

Poäng 6-10

Ratingen som utdelas blir, beroende på poängen, antingen B+, B eller B-.

Poäng 1-5

Ratingen som utdelas blir, beroende på poängen, antingen C+, C eller C-.

Referenser

Abos i Torsås AB

"Den är enkel att använda och den informationen som kommer är alltid relevant och uppdaterad. Nu är det ännu bättre när det finns ratingsystem så jag snabbt kan få överblick på en ny kund."

» Läs mer här