Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

70454 träffar
Namn: Diligensen Distribution AB
Kungörelse-id
K297528/19
Personnr/Orgnr
5567085716
Uppgiftslämnare
Hudiksvalls tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-22
Diligensen Distribution AB i likvidation , 556708-5716, c/o Thomas Öberg, Box 975, 801 33 Gävle, har 2019-05-20 försatts i konkurs vid Hudiksvalls tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-06-17 kl. 11.40, Hudiksvalls tingsrätt, Lagmansgatan 1. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Björn Myhrberg, Advokatfirman Abersten HB, Box 1031, 824 11 Hudiksvall. Tillsynsmyndighet är Kronofogden Konkurstillsyn, Box 39, 851 02 Sundsvall. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar. Tingsrättens målnummer K 1117-19.
Namn: Dödsboet efter Kjell Göransson
Kungörelse-id
K297556/19
Personnr/Orgnr
19430917351
Uppgiftslämnare
Kristianstads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-22
Dödsboet efter Kjell Göransson, 430917-3518, Gringelstadsvägen 380, 291 97 Gärds Köpinge, försattes 2019-05-20 i konkurs vid Kristianstads tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-07-04, kl.9.00 i tingshuset, Kanalgatan 32, Kristianstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Mikael Ekström, Box 24, 291 21 Kristianstad. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Kristianstadsbladet.
Namn: Stolperuds renoveringar & fastighetsförvaltning AB
Kungörelse-id
K297564/19
Personnr/Orgnr
5566984729
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-05-22
Bevakningsförfarande ska äga rum i Stolperuds renoveringar & fastighetsförvaltning AB i likvidation, 556698-4729 konkurs. Den som vill bevaka en fordran i konkursen ska göra det skriftligen i 2 ex vid Stockholms tingsrätt, avd 2K, Box 8307, 104 20 Stockholm, senast 2019-06-24.
Namn: Heiman Homes AB
Kungörelse-id
K297604/19
Personnr/Orgnr
5590719612
Uppgiftslämnare
Kalmar tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-22
Heiman Homes AB, 559071-9612, Storgatan 51 B, 386 31 Färjestaden, har 2019-05-20 försatts i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-07-03 kl. 09:30, Kalmar tingsrätt, Smålandsgatan 28 Kalmar. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Advokat Andreas Öhlin, c/o Advokatfirman Glimstedt Kalmar HB, Skeppsbrogatan 49, 392 31 Kalmar, 0480-44 28 47. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Post- och Inrikes tidningar.
Namn: Säljteknikutbildning i Stockholm AB
Kungörelse-id
K297681/19
Personnr/Orgnr
5568778764
Uppgiftslämnare
Attunda tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-22
Nedanstående gäldenärer har 2019-05-20 försatts i konkurs vid ATTUNDA TINGSRÄTT. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-07-04 i tingsrättens lokaler, Tingsvägen 11, Sollentuna, på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Säljteknikutbildning i Stockholm AB i likvidation, 556877-8764, 7wise Advokatbyrå KB, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm. Edgångssammanträde hålls kl. 10:40. Förvaltare är advokaten Lars-Henrik Andersson, Cirio Advokatbyrå AB, Box 3294, 103 65 Stockholm, tfn 08-527 916 00.
Namn: Printer Konsulten i Europa AB
Kungörelse-id
K297682/19
Personnr/Orgnr
5566865290
Uppgiftslämnare
Attunda tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-22
Nedanstående gäldenärer har 2019-05-20 försatts i konkurs vid ATTUNDA TINGSRÄTT. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-07-04 i tingsrättens lokaler, Tingsvägen 11, Sollentuna, på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Printer Konsulten i Europa AB i likvidation , 556686-5290, c/o Ackordscentralen i Stockholm, AB, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm. Edgångssammanträde hålls kl. 10.50. Förvaltare är advokaten Linda Schenholm, Advokatfirman Carler KB, Box 7557, 103 93 Stockholm, tfn 08-522 532 00.
Namn: Saedéns Tobakshandel AB
Kungörelse-id
K287970/19
Personnr/Orgnr
5567767016
Uppgiftslämnare
Umeå tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-05-22
I konkursen Saedéns Tobakshandel AB, 556776-7016, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Umeå tingsrätt, Box 138, 901 04 Umeå, senast 2019-06-12. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-08-22. K 483-17
Namn: Kamrose AB
Kungörelse-id
K288137/19
Personnr/Orgnr
5568111917
Uppgiftslämnare
Umeå tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-05-22
I konkursen Kamrose AB i likvidation, 556811-1917, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Umeå tingsrätt, Box 138, 901 04 Umeå, senast 2019-06-12. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-08-22. K 3147-18
Namn: Ventilationstjänst & Skorstenshantverkarna i Sverige AB
Kungörelse-id
K294533/19
Personnr/Orgnr
5590763446
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-22
Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-05-17 Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-07-12, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. K 7815-19, Ventilationstjänst & Skorstenshantverkarna i Sverige AB, 559076-3446,Anläggarvägen 32, Handen kl 0855. Förvaltare är Per Aspendal, Box 7704, 103 95 Stockholm,0708-97 44 74.
Namn: Noras frukt och grönt AB
Kungörelse-id
K294534/19
Personnr/Orgnr
5564998226
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-22
Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-05-17 Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-07-12, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. K 7826-19 Noras frukt och grönt AB, 556499-8226, c/o Reda, Grusåsgränd 185, Enskededalen kl 09.55. Förvaltare är Robert Eng, Box 7615, 103 94 Stockholm 08562 690 00.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).