Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

78170 träffar
Namn: Randiz Lekland AB
Kungörelse-id
K111335/20
Personnr/Orgnr
5569242281
Uppgiftslämnare
Kristianstads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-02-19
Randiz Lekland AB, 556924-2281, Kulladalsvägen 31, 291 67 Fjälkinge, försattes 2020-02-17 i konkurs vid Kristianstads tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-04-02, kl.9.20 i tingshuset, Kanalgatan 32, Kristianstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Mikael Ekström, Box 24, 291 21 Kristianstad. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Kristianstadsbladet.
Namn: solarus sunpower sweden ab
Kungörelse-id
K111352/20
Personnr/Orgnr
5569846453
Uppgiftslämnare
Gävle tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-02-19
Solarus Sunpower Sweden AB, 556984-6453, Stenhammarsvägen 13, 802 67 Gävle försattes 2020-02-17 i konkurs vid Gävle tingsrätt. Konkursen handläggs vid Stockholms tingsrätt. Konkursförvaltare är advokaten Pierre Pettersson, Cirio Advokatbyrå AB, Box 3294, 103 65 Stockholm (076-617 08 55). Edgångssammanträde hålls 2020-03-31 kl. 11.00 i tingsrättens lokaler, adress Scheelegatan 7 A i STOCKHOLM. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: LMAG Sverige AB
Kungörelse-id
K111418/20
Personnr/Orgnr
5568411135
Uppgiftslämnare
Örebro tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-02-19
LMAG Sverige AB, 556841-1135 har 200217 försatts i konkurs vid Örebro tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 200403 kl. 13:00 i tingsrättens lokaler, Järnvägsgatan 1 A, Örebro. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Carlos Costa, Advokat Carlos Costa AB, Rademachergatan 17, 632 20 Eskilstuna, tel. 016-13 40 20.
Namn: Lundahus fastighetsskötsel AB
Kungörelse-id
K111432/20
Personnr/Orgnr
5590751920
Uppgiftslämnare
Lunds tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2020-02-19
I konkursen Lundahus fastighetsskötsel AB, 559075-1920, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt ska senast 2020-03-23 göra det skriftligen i två exemplar hos Lunds tingsrätt, Box 75, Ref: Elimust, 221 00 Lund.
Namn: Heiman Homes AB
Kungörelse-id
K101642/20
Personnr/Orgnr
5590719612
Uppgiftslämnare
Kalmar tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2020-02-19
I konkursen Heiman Homes AB, 559071-9612, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2020-03-11 hos Kalmar tingsrätt, Box 613, 391 26 Kalmar. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2020-05-19.
Namn: HNB Entreprenad AB
Kungörelse-id
K108364/20
Personnr/Orgnr
5590955075
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-02-19
HNB Entreprenad AB, 559095-5075, Ullforsgatan 13, 752 28 Uppsala har 2020-02-13 försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, 1 tr. Uppsala 2020-03-30, kl. 09:10. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Emma Åhnberg, Christensson & Roth Advokater AB, Malmskillnadsgatan 39, V, 111 38 Stockholm, tel. 08-545 070 60.
Namn: Nya Bokbinderiet i Blekinge, ekonomisk förening
Kungörelse-id
K108539/20
Personnr/Orgnr
7696320824
Uppgiftslämnare
Blekinge tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2020-02-19
I konkursen Nya Bokbinderiet i Blekinge, ekonomisk förening, 769632-0824, Karlskrona, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2020-03-11 hos Blekinge tingsrätt, Box 319, 371 25 KARLSKRONA. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2020-05-20.
Namn: MW BUSINESS SOLUTIONS AB
Kungörelse-id
K108573/20
Personnr/Orgnr
5562330851
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2020-02-19
I konkursen MW BUSINESS SOLUTIONS AB i likvidation, 556233-0851, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra detta skriftligen i 2 ex vid Stockholms tingsrätt, avd 2K, Box 8307, 104 20 Stockholm, senast, senast 2020-03-20.
Namn: Photographer Peter Edqvist AB
Kungörelse-id
K108785/20
Personnr/Orgnr
5590915764
Uppgiftslämnare
Nacka tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-02-19
Photographer Peter Edqvist AB, 559091-5764, Skärvstensvägen 4, 138 40 Älta, sattes 2020-02-14 i konkurs vid Nacka tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-03-25, kl. 10.50, i tingshuset, Sicklastråket 1, Nacka. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Joakim Hedström, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Box 7315, 103 90 Stockholm, tel. 08-701 78 00.
Namn: M.N mode Eskilstuna AB
Kungörelse-id
K108817/20
Personnr/Orgnr
5591524458
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-02-19
M.N mode Eskilstuna AB, 559152-4458, Barbro Stigsdotters väg 113 Enskededalen, försattes 2020-02-14 i konkurs vid Södertörns tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-03-27 kl 11:15 i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Förvaltare är Per Ågren Gerdes, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).