Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

73692 träffar
Namn: Sven Erik Hagman
Kungörelse-id
K534033/19
Personnr/Orgnr
19770514501
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-20
De som anges nedan sattes 2019-09-17 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-10-29 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1.Sven Erik Hagman, 770514-5014, Blidvädersgatan 17 B, Göteborg, kl 16.00. Förvaltare adv Magnus Löfving, Box 11911, 404 39 Göteborg, 031-799 10 00 2.Mauricio Alejandro Alvarez Ardiles, 681220-9291, med firmor Infinite Fitness of Gothenburg och Dynamico, Bandtraktorgatan 4, Angered, kl 13.10. Förvaltare adv Lars Wåhlin, Ö Hamngatan 5, 411 10 Göteborg, 010-129 00 00 3.Alan Welat AB, 559055-2385, Korsgatan 3, Göteborg, kl 16.10. Förvaltare adv Axel Weibull, Box 11911, 404 39 Göteborg, 031-799 10 00 4.Bli Bättre i Gbg AB i likvidation, 556843-1737, Box 11918, Göteborg, kl 14.00. Förvaltare adv Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-614 10 00
Namn: Mauricio Alejandro Alvarez Ardiles med firmor Infinite Fitness of Goth
Kungörelse-id
K534033/19
Personnr/Orgnr
6812209291
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-20
De som anges nedan sattes 2019-09-17 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-10-29 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1.Sven Erik Hagman, 770514-5014, Blidvädersgatan 17 B, Göteborg, kl 16.00. Förvaltare adv Magnus Löfving, Box 11911, 404 39 Göteborg, 031-799 10 00 2.Mauricio Alejandro Alvarez Ardiles, 681220-9291, med firmor Infinite Fitness of Gothenburg och Dynamico, Bandtraktorgatan 4, Angered, kl 13.10. Förvaltare adv Lars Wåhlin, Ö Hamngatan 5, 411 10 Göteborg, 010-129 00 00 3.Alan Welat AB, 559055-2385, Korsgatan 3, Göteborg, kl 16.10. Förvaltare adv Axel Weibull, Box 11911, 404 39 Göteborg, 031-799 10 00 4.Bli Bättre i Gbg AB i likvidation, 556843-1737, Box 11918, Göteborg, kl 14.00. Förvaltare adv Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-614 10 00
Namn: Alan Welat AB
Kungörelse-id
K534033/19
Personnr/Orgnr
5590552385
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-20
De som anges nedan sattes 2019-09-17 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-10-29 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1.Sven Erik Hagman, 770514-5014, Blidvädersgatan 17 B, Göteborg, kl 16.00. Förvaltare adv Magnus Löfving, Box 11911, 404 39 Göteborg, 031-799 10 00 2.Mauricio Alejandro Alvarez Ardiles, 681220-9291, med firmor Infinite Fitness of Gothenburg och Dynamico, Bandtraktorgatan 4, Angered, kl 13.10. Förvaltare adv Lars Wåhlin, Ö Hamngatan 5, 411 10 Göteborg, 010-129 00 00 3.Alan Welat AB, 559055-2385, Korsgatan 3, Göteborg, kl 16.10. Förvaltare adv Axel Weibull, Box 11911, 404 39 Göteborg, 031-799 10 00 4.Bli Bättre i Gbg AB i likvidation, 556843-1737, Box 11918, Göteborg, kl 14.00. Förvaltare adv Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-614 10 00
Namn: Bli Bättre i Gbg AB
Kungörelse-id
K534033/19
Personnr/Orgnr
5568431737
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-20
De som anges nedan sattes 2019-09-17 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-10-29 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1.Sven Erik Hagman, 770514-5014, Blidvädersgatan 17 B, Göteborg, kl 16.00. Förvaltare adv Magnus Löfving, Box 11911, 404 39 Göteborg, 031-799 10 00 2.Mauricio Alejandro Alvarez Ardiles, 681220-9291, med firmor Infinite Fitness of Gothenburg och Dynamico, Bandtraktorgatan 4, Angered, kl 13.10. Förvaltare adv Lars Wåhlin, Ö Hamngatan 5, 411 10 Göteborg, 010-129 00 00 3.Alan Welat AB, 559055-2385, Korsgatan 3, Göteborg, kl 16.10. Förvaltare adv Axel Weibull, Box 11911, 404 39 Göteborg, 031-799 10 00 4.Bli Bättre i Gbg AB i likvidation, 556843-1737, Box 11918, Göteborg, kl 14.00. Förvaltare adv Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-614 10 00
Namn: Gymproffsen Sverige AB
Kungörelse-id
K534080/19
Personnr/Orgnr
5591602783
Uppgiftslämnare
Örebro tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-09-20
I konkursen Gymproffsen Sverige AB, 559160-2783, Kumla, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2019-10-17 hos Örebro tingsrätt, Box 383, 701 47 Örebro. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-12-27.
Namn: Antons Transport AB
Kungörelse-id
K534083/19
Personnr/Orgnr
5561772087
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-09-20
Tingsrätten har beslutat att bevakningsförfarande ska äga rum i Antons Transport AB i likvidation , 556177-2087 konkurs. Den som vill bevaka en fordran och förmånsrätt i konkursen skall göra det skriftligen i två exemplar vid Stockholms tingsrätt, avd 2, Box 8307, 104 20 Stockholm, senast 2019-10-16.
Namn: Roger Åkessons dödsbo
Kungörelse-id
K534115/19
Personnr/Orgnr
19530207597
Uppgiftslämnare
Skaraborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-09-20
I konkursen Roger Åkessons dödsbo, 19530207-5972 ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och göra gällande förmånsrätt i konkursen ska senast 2019-10-23 göra det skriftligen i två exemplar hos Skaraborgs tingsrätt, Box, 174, 541 24 Skövde
Namn: Mark & Byggtjänst i Stockholm
Kungörelse-id
K534132/19
Personnr/Orgnr
5563189728
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-20
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-08-22. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Mark & Byggtjänst i Stockholm AB, 556318-9728, Box 415, 116 74 Stockholm. Förvaltare Christoffer Hamilton, Box 715, 101 33 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-10-15 kl 9.00.
Namn: Green Cloth AB
Kungörelse-id
K534133/19
Personnr/Orgnr
5591089304
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-20
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-08-22. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Green Cloth AB, 559108-9304, Krokshult Fridhem, 360 77 Fröseke. Förvaltare Jenny Hildén, Box 716, 114 11 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-10-08 kl 9.30.
Namn: bonalliance 24 AB
Kungörelse-id
K534134/19
Personnr/Orgnr
5591281398
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-20
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-08-22. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. bonalliance 24 AB, 559128-1398, Drejargatan 5, Stockholm. Förvaltare Lars Eric Gustafsson, Box 715, 101 33 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-10-15 kl 9.00.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).